Utworzenie dobrego konsorcjum projektowego wymaga znalezienia partnerów, odpowiadających wymogom danego konkursu.

Zachęcamy do korzystania z baz poszukiwania parterów weryfikowanych przez Krajowe Punkty Kontaktowe (National Contact Points – NCPs) lub bezpośredni kontakt z NCPs, posiadającymi bazy potencjalnych partnerów.

Krajowy Punkt Kontaktowy podaje wiele informacji o tym, gdzie szukać partnerów.

Warto śledzić informacje pojawiające się w serwisach:

 

W sferze Zdrowia polecane są następujące bazy:

 • Serwis Life Competence
  - informacje o projektach dotyczących nauk o życiu i zagadnień medycznych realizowanych w 6. Programie Ramowym w ramach priorytetu Nauki o życiu.
 • Serwis Health Competence
  - informacje o projektach realizowanych od 2004 r. w ramach 6. i 7. Programu Ramowego, a dotyczących zagadnień medycznych.
  W bazach (Serwis Life Competence i Serwis Health Competence) znajdują się informacje o: projektach finansowanych, osobach uczestniczących w realizacji projektów oraz o instytucjach biorących udział w tych projektach. Bazy możemy przeszukiwać podając słowa kluczowe lub wybierając interesujący nas obszar tematyczny, nazwisko osoby czy nazwę instytucji.
 • Serwis Fit for Health  - baza poszukiwania partnerów (ponad 1200 profili), sieć 26 ekspertów z 22 krajów, działająca od 8 lat. Daje możliwość przeszukiwania bazy według słów kluczowych, tematów aktualnego konkursu, kraju, numeru ID, typu organizacji, składanego/trwającego projektu (oferty koordynatorów) oraz typu projektu.
 • Serwis NCP-Bio database
  Serwis zwiera informacje o partnerach poszukujących współpracy w ramach priorytetu Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia. System wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie formularza.
 • SMEs go Health Partner Search - dla instytucji naukowych i przedsiębiorstw zainteresowanych międzynarodowymi projektami badawczymi realizowanymi w dziale Health.
  System wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie krótkiego formularza.
  W systemie istnieje możliwość wpisania profilu swojej instytucji, wypełnienia formularza poszukiwania partnerów do przygotowywanego projektu, przeszukiwania bazy już wpisanych profili i "poszukiwań partnerów".
  Rejestracji w serwisie dokonywać można pod adresem:
  http://www.smesgohealth.org/common/ContactsHome.asp
 • Serwis NCP-Bio database
  http://www.ncp-bio.net/
  Serwis zwiera informacje o partnerach poszukujących współpracy w ramach priorytetu Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia. System wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie formularza.
 • Serwis IMI - Inicjatywa Leków Innowacyjnych IMI
  http://www.imi.europa.eu/content/partner-search
  Jest to serwis poszukiwania partnerów, dedykowany wyłącznie aktualnie otwartym konkursom IMI.

Najlepsi są partnerzy z doświadczeniem w realizacji projektów międzynarodowych. Przydatne w ich znalezieniu są własne kontakty, wcześniejsza współpraca przy realizacji projektów, znajomość naukowców wiodących w danej dziedzinie. Warto także uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach brokerskich, które umożliwiają nawiązanie bezpośredniej współpracy.