Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,
  • doktora nauk o zdrowiu 
  • doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. 

 

Informacje dotyczące doktoratów:

 

 

Informacje dotyczące habilitacji: