Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu zatrudnionych jest 212 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów i 37 doktorów habilitacyjnych.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach posiada uprawnienia:

 1. do nadawania stopnia naukowego doktora
  1. nauk farmaceutycznych – od 1987 roku,
  2. nauk medycznych w dyscyplinie: biologia medyczna – od 1998 roku,
 2. do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  1. nauk medycznych w dyscyplinie: biologia medyczna – od 2003 roku,
  2. nauk farmaceutycznych – od 2013 roku,
 3. do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora:
  1. nauk medycznych w dyscyplinie: biologia medyczna,
  2. nauk farmaceutycznych.