Harmonogram Wypłat Stypendium dla studentów WLZ w roku akademickim 2018/2019

 

Stypendium za miesiąc

Data wypłaty

 

 

Luty

04.03.2019 r.

Marzec

02.04.2019 r.

Kwiecień

02.05.2019 r.

Maj

04.06.2019 r.

Czerwiec

02.07.2019 r.

 


Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
  5. zapomogi.

 

Więcej informacji o pomocy materialnej i stypendiach ...