Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

Uwaga studenci nowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów SUM wraz z załącznikami na rok akademicki 2019/2020 do pobrania 


Zarządzenie 143/2019 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przyznawania Świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"


 

W ramach pomocy materialnej studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne – może być przyznane studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego przyznanego studentowi zależy od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokość stypendium ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,
  • stypendium socjalne o zwiększonej wysokości – o przyznanie może starać się student studiów stacjonarnych i zamiejscowy tzn., którego miejsce zamieszkania nie jest wymienione w wykazie miast i gmin stanowiącym załącznik nr. 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom SUM. Stypendium można uzyskać w przypadku zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, w sytuacji, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub utrudnia w znacznym stopniu studiowanie, a także w sytuacji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności,
  • zapomoga – jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny studenta, ciężkiej choroby studenta lub  członka rodziny, klęski żywiołowej i innych. Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów – o przyznanie mogą starać się studenci, którzy zaliczyli I rok studiów lub studiują na I roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych nie później niż w ciągu  roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali wysoką średnią (co najmniej 4,01) lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni,
  • stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe,
  • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

 Regulamin przyznawania stypendium, terminy, miejsce składania wniosków o stypendia, a także wnioski, które należy złożyć, można znaleźć na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce studenci → więcej → pomoc socjalna i stypendia.

 

image
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.