Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 


W ramach pomocy materialnej studenci Wydziału mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne – może być przyznane studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego przyznanego studentowi zależy od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokość stypendiów ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,
  2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – student może otrzymać w sytuacji zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, w sytuacji, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub utrudnia w znacznym stopniu studiowanie a także w sytuacji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności,
  4. zapomoga - jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny studenta, ciężkiej choroby studenta lub członka rodziny studenta, klęski żywiołowej i innych. Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim,
  5. stypendium Rektora dla najlepszych studentów – przyznawane dopiero po zaliczeniu I roku studiów, studentom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni,
  6. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  7. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Regulamin przyznawania stypendium, terminy, miejsca składania wniosków o stypendia, a także wnioski, które należy złożyć można znaleźć na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce Studenci.

 

image
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.