Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Wdrażanie Ustawy 2.0 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Skład Rad Dyscyplin Naukowych

Czytaj więcej...

Skład Rady Dziedziny Naukowej

Czytaj więcej...

Nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Czytaj więcej...

Szkoła doktorska

Czytaj więcej...

Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalony

Czytaj więcej...

Skład Rady Doskonałości Naukowej

Czytaj więcej...

 

Prace w SUM

Prace nad dostosowaniem regulacji uniwersyteckich do nowej ustawy są prowadzone podczas posiedzeń Senatu oraz w Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powołanej Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 10.10.2018 r. przez Rektora Uczelni (z późn. zm.)

 

 

Prace w Senacie SUM

Senat SUM podjął już pierwszą Uchwałę, która jest konsekwencją wejścia w życie Ustawy 2.0. Uchwałą Nr 149/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Senat SUM określił sposób powołania i zadania pierwszej Rady Uczelni. Gremium będzie się składać z siedmiu członków, w tym 6 powoływanych przez Senat oraz Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu. Osoby spoza wspólnoty Uczelni stanowić będą 50% składu Rady. Uchwała precyzuje także wymagania wobec kandydatów oraz tryb ich wyboru. Zgłaszanie kandydatur na członka Rady do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej upływa 8 lutego 2019 r. Treść dokumentu zamieszczono poniżej.

Uchwała Nr 149/2018 z dnia 21 listopada 2018

 

Prace Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W powołanej w październiku 2018 r. wieloosobowej Komisji Rektorskiej złożonej z 56 przedstawicieli społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i doktorantów oraz pracowników administracji, radców prawnych, przewodniczy prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior. Komisja działa w czterech odrębnych Zespołach, które pracują nad propozycjami zapisów do Statutu w przypisanych im obszarach.

 1. Zespół ds. Organizacji, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. struktury organizacyjnej, organów i kierownictwa (kompetencje, zasady zatrudniania i powołania), jednostek organizacyjnych (zasady tworzenia, przekształcania, znoszenia), administracji i gospodarki Uczelni. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior.
 2. Zespół ds. Nauki, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. ewaluacji, publikacji, przyporządkowania uprawnień do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny, nadawania stopni i tytułów naukowych, w tym szkół doktorskich. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek.
 3. Zespół ds. kształcenia przeddyplomowego oraz podyplomowego z wyłączeniem szkół doktorskich, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. kształcenia przeddyplomowego, podyplomowego (z wyłączeniem szkół doktorskich), rekrutacji, stypendiów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, jakości kształcenia, przyporządkowania kierunków studiów do dziedziny. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień.
 4. Zespół ds. Pracowniczych, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. stanowisk, ocen, awansów, konkursów, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska.

 

Harmonogram prac zmierzających do uchwalenia statutu:

- styczeń 2019 r.

 • przedstawienie projektu statutu Rektorowi,

- luty 2019 r.

 • przekazanie projektu statutu do konsultacji społeczności akademickiej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy w domenie SUM),

- marzec 2019 r.

 • analiza przedstawionych przez członków społeczności akademickiej uwag i postulatów do projektu statutu oraz przedstawienie jej wyników Rektorowi,

- kwiecień 2019 r.

 •   przekazanie projektu do opinii związków zawodowych,
 •   analiza uwag zgłoszonych przez związki zawodowe,
 •   przedstawienie na posiedzeniu Senatu przez Przewodniczącego Komisji planowanych terminów uchwalenia statutu,
 •   przekazanie Rektorowi ostatecznego projektu celem uzyskania opinii Rady Uczelni i włączeniu do porządku obrad, zgodnie z podjętymi przez Senat ustaleniami w zakresie terminów uchwalenia statutu.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.