FE PL UE baner

power-kid baner

 

 

Projekt „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci – PO WER-KID”
realizowany przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
POWR.05.04.00-00-0161/18-00/100/2018/569
Umowa o dofinansowanie Projektu: „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii
interwencyjnej u dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu:power-kid logo
• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

Obecnie istnieje deficyt liczby lekarzy wyszkolonych w stopniu zaawansowanym w zakresie wykonywania zabiegów dziecięcej kardiologii interwencyjnej oraz liczby lekarzy przeszkolonych w zakresie odpowiadającym kryteriom podstawowym AEPC. Celem głównym programu jest zniesienie tego deficytu poprzez wyszkolenie odpowiedniej liczby lekarzy, w tym szkolenie z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Grupę docelową stanowią lekarze, w tym lekarze rezydenci, zainteresowani kardiologią dziecięcą, w tym interwencyjną.

Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci – PO WER-KID
Zapraszamy lekarzy zainteresowanych dziecięcą kardiologią interwencyjną do udziału w „Programie wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci – PO WER-KID” realizowanym przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu.
Celem projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, jest zwiększenie liczby lekarzy przeszkolonych w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej na poziomie podstawowym i zaawansowanym poprzez rozwój ich kompetencji zawodowych i kwalifikacji, w tym działania oparte na metodach symulacji medycznej. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2022. W jego ramach przewidziano udział w kursach z zakresu morfologii układu sercowo-naczyniowego i wad wrodzonych serca, podstaw dziecięcej kardiologii interwencyjnej oraz psychologicznych aspektów dziecięcej kardiologii interwencyjnej.

Główną część szkolenia stanowić będą praktyczne zajęcia w pracowniach dziecięcej kardiologii interwencyjnej. Kursy i zajęcia praktyczne będą prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej.

Program przewiduje dwie ścieżki szkolenia:
1. Szkolenie w zakresie podstawowym, przeznaczone dla lekarzy z terenu całego kraju)
https://nauka.czd.pl/wp-content/uploads/2019/04/Opis-szkolenia-praktycznego-w-zakresie-podstawowym.pdf
2. Szkolenie w zakresie zaawansowanym (przeznaczone dla lekarzy z województw, na terenie których znajdują się ośrodki współpracujące w ramach projektu).
https://nauka.czd.pl/wp-content/uploads/2019/04/Opis-szkolenia-praktycznego-w-zakresie-zaawansowanym.pdf

STRONA POŚWIĘCONA REKRUTACJA
https://nauka.czd.pl/pracownia-kardiologicznej-symulacji-medycznej/rekrutacja/