PERSONALL LOGOTYP NAZWA

PersonALL "Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce"

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED III NCBR

Informacje o projekcie

Projekt PersonALL obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych. Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę.
Celem projektu jest również zgromadzenie materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów nukleinowych). Zostanie opracowana nowoczesna metoda monitorowania skuteczności leczenia oparta na sekwencjonowaniu nowej generacji.
 Pozwoli to również na personalizację allogenicznego przeszczepiania komórek macierzystych i procedur okołoprzeszczepowych u dzieci z ALL. Projekt ma również na celu stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego dla personelu medycznego i dla pacjentów. System ten będzie zawierał jednolitą bazę danych klinicznych, genetycznych i molekularnych dotyczących dzieci z ALL, jak również portal informacyjny dla pacjentów.

Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ALL u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

Czas trwania projektu:

1.02.2017 r. – 31.01.2020 r.

Koordynator Projektu:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański- Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Realizatorzy Projektu:

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 2. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach,
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 4. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu,
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 7. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 8. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 9. Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 10. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 11. Gdański Uniwersytet Medyczny,
 12. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 13. NET-O-LOGY Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach.