ZASADY POBIERANIA OPŁAT:

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

WZORY UMÓW:

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA: 

rok akademicki 2019/2020

rok akademicki 2018/2019
rok akademicki 2017/2018
rok akademicki 2016/2017
rok akademicki 2015/2016
rok akademicki 2014/2015
rok akademicki 2013/2014
rok akademicki 2012/2013
rok akademicki 2011/2012
rok akademicki 2010/2011
rok akademicki 2009/2010

 

Wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.

Wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów, określa zarządzenie nr 73/2007 z dnia 10.08.2007 r.  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów:

 • 1 za wydanie legitymacji studenckiej - 5,-zł
 • 2 za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17,-zł
 • 2a za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
  (studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2019/2020) - 22,-zł
 • 3 za wydanie indeksu - 4,-zł
 • 4 za wydanie dyplomu ukończenia studiów
     wraz z dwoma odpisami - 60,-zł
 • 5 za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu
     w tłumaczeniu na język obcy - 40,-zł
 • 6 za wydanie dokumentu stwierdzającego
     ukończenie studiów podyplomowych - 30,-zł

Za wydanie duplikatu ww. dokumentów, pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.