Wysokość opłat za studia dla studentów podejmujących naukę
 w roku akademickim 2016/2017

 

Wydział Lekarski w Katowicach      Wydział Lekarski z Oddziałem lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

kierunek:

 • lekarski – 33 500 zł za rok; w tym 16 750 zł za semestr zimowy i 16 750 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 40 000 zł za rok; w tym 20 000 zł za semestr zimowy i 20 000 zł za semestr letni

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kierunek:

 • farmacja – jednolite studia magisterskie – 25 500 zł za rok; w tym 12 750 zł za semestr zimowy i 12 750 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia pierwszego stopnia – 15 000 zł za rok; w tym 7 500 zł za semestr zimowy i 7 500 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 11 000 zł za rok; w tym 5 500 zł za semestr zimowy i 5 500 zł za semestr letni

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kierunek:

 • fizjoterapia – studia pierwszego stopnia – 5 200 zł za rok; w tym 2 600 zł za semestr zimowy
  i 2 600 zł za semestr letni
 • fizjoterapia – studia drugiego stopnia – 5 900 zł za rok; w tym 2 950 zł za semestr zimowy
  i 2 950 zł za semestr letni
 • położnictwo – studia drugiego stopnia – 6 200 zł za rok; w tym 3 100 zł za semestr zimowy
  i 3 100 zł za semestr letni
 • pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia – 5 500 zł za rok; w tym 2 750 zł za semestr zimowy
  i 2 750 zł za semestr letni

 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

kierunek:

 • dietetyka – studia pierwszego stopnia – 7 600 zł za rok; w tym 3 800 zł za semestr zimowy 
  i 3 800 za semestr letni
 • dietetyka – studia drugiego stopnia – 6 300 zł za rok; w tym 3 150 zł za semestr zimowy 
  i 3 150 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia w specjalnościach:
  • epidemiologia i biostatystyka, ochrona zdrowia pracujących, organizacja i zarządzanie  w ochronie zdrowia, asystent osób starszych, promocja i edukacja zdrowotna z elementami      pedagogiki, statystyk medyczny, opiekun medyczny,5 200,-zł, za każdy rok studiów,  w tym: za semestr zimowy 2 600,-zł, za semestr letni 2 600,-zł.
  • zdrowie środowiskowe,5 600, -zł, za każdy rok studiów, w tym: za semestr zimowy    2 800,-zł, za semestr letni 2 800,-zł.
  • higiena dentystyczna,5 300, -zł, za każdy rok studiów, w tym: za semestr zimowy   2 650,-zł, za semestr letni 2 650,-zł.
 • zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia – 4 800 zł za rok; w tym 2 400 zł za semestr zimowy i 2 400 zł za semestr letni