Wysokość opłat za studia dla studentów podejmujących naukę
 w roku akademickim 2013/2014

Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

kierunek:

 • lekarski – 30 000 zł za rok; w tym 15 000 zł za semestr zimowy i 15 000 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 35 000 zł za rok;
  w tym 17 500 zł za semestr zimowy i 17 500 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 96/2013

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kierunek:

 • farmacja – jednolite studia magisterskie – 22 000 zł za rok;
  w tym 11 000 zł za semestr zimowy i 11 000 zł za semestr letni
 • analityka medyczna – jednolite studia magisterskie – 17 000 zł za rok;
  w tym 8 500 zł za semestr zimowy i 8 500 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia pierwszego stopnia – 16 000 zł za rok;
  w tym 8 000 zł za semestr zimowy i 8 000zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 12 000 zł za rok;
  w tym 6 000 zł za semestr zimowy i 6 000 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 104/2013

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kierunek:

 • fizjoterapia – studia drugiego stopnia – 6 400 zł za rok;
  w tym 3 200 zł za semestr zimowy i 3 200 zł za semestr letni
 • położnictwo – studia drugiego stopnia – 5 700 zł za rok;
  w tym 2 850 zł za semestr zimowy i 2 850 zł za semestr letni
 • pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia – 5 000 zł za rok;
  w tym 2 500 zł za semestr zimowy i 2 500 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 95/2013

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

kierunek:

 • dietetyka – studia pierwszego stopnia – 7 700 zł za rok;
  w tym 3 850 zł za semestr zimowy i 3 850 zł za semestr letni
 • dietetyka – studia drugiego stopnia – 6 700 zł za rok;
  w tym 3 350 zł za semestr zimowy i 3 350 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia – 4 000 zł za rok;
  w tym 2 000 zł za semestr zimowy i 2 000 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia – 5 200 zł za rok;
  w tym 2 600 zł za semestr zimowy i 2 600 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 105/2013