Wysokość opłat za studia dla studentów podejmujących naukę
 w roku akademickim 2012/2013

Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

kierunek:

 • lekarski – 26 000 zł za rok; w tym 13 000 zł za semestr zimowy i 13 000 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 35 000 zł za rok;
  w tym 17 500 zł za semestr zimowy i 17 500 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 121/2012

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kierunek:

 • farmacja – jednolite studia magisterskie – 19 000 zł za rok;
  w tym 9 500 zł za semestr zimowy i 9 500 zł za semestr letni
 • analityka medyczna – jednolite studia magisterskie – 17 000 zł za rok;
  w tym 8 500 zł za semestr zimowy i 8 500 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia pierwszego stopnia – 16 000 zł za rok;
  w tym 8 000 zł za semestr zimowy i 8 000zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 12 000 zł za rok;
  w tym 6 000 zł za semestr zimowy i 6 000 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 122/2012

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kierunek:

 • fizjoterapia – studia drugiego stopnia – 6 400 zł za rok;
  w tym 3 200 zł za semestr zimowy i 3 200 zł za semestr letni
 • położnictwo – studia drugiego stopnia – 5 700 zł za rok;
  w tym 2 850 zł za semestr zimowy i 2 850 zł za semestr letni
 • pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia – 5 000 zł za rok;
  w tym 2 500 zł za semestr zimowy i 2 500 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 116/2012

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

kierunek:

 • dietetyka – studia pierwszego stopnia – 7 500 zł za rok;
  w tym 3 750 zł za semestr zimowy i 3 750 zł 
  za semestr letni
 • dietetyka – studia drugiego stopnia – 6 000 zł za rok;
  w tym 3 000 zł za semestr zimowy i 3 000 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia – 4 000 zł za rok;
  w tym 2 000 zł za semestr zimowy i 2 000 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia – 5 200 zł za rok;
  w tym 2 600 zł za semestr zimowy i 2 600 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 120/2012