Wysokość opłat za studia dla studentów podejmujących naukę
 w roku akademickim 2011/2012

Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

kierunek:

 • lekarski – 26 000 zł za rok; w tym 13 000 zł za semestr zimowy i 13 000 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 35 000 zł za rok;
  w tym 17 500 zł za semestr zimowy i 17 500 zł za semestr letni   

Zarządzenie Rektora Nr 79/2011

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kierunek:

 • farmacja – jednolite studia magisterskie – 19 000 zł za rok;
  w tym 9 500 zł za semestr zimowy i 9 500 zł za semestr letni
 • analityka medyczna – jednolite studia magisterskie – 17 000 zł za rok;
  w tym 8 500 zł za semestr zimowy i 8 500 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia pierwszego stopnia – 16 000 zł za rok;
  w tym 8 000 zł za semestr zimowy i 8 000zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 12 000 zł za rok;
  w tym 6 000 zł za semestr zimowy i 6 000 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 86/2011

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kierunek:

 • fizjoterapia – studia drugiego stopnia – 6 400 zł za rok;
  w tym 3 200 zł za semestr zimowy i 3 200 zł za semestr letni
 • położnictwo – studia drugiego stopnia – 4 900 zł za rok;
  w tym 2 450 zł za semestr zimowy i 2 450 zł za semestr letni
 • pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia – 4 600 zł za rok;
  w tym 2 300 zł za semestr zimowy i 2 300 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 78/2011

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

kierunek:

 • dietetyka – studia pierwszego stopnia:
 • a)      za pierwszy rok studiów na wszystkich specjalnościach  – 6 830 zł za rok;
  w tym 3 415 zł za semestr zimowy i 3 415 zł za semestr letni
 • b)      w specjalności dietetyka kliniczna  – 5 910 zł za II i III rok studiów;
  w tym 2 955 zł za semestr zimowy i 2 955 zł za semestr letni oraz 2 955 zł za IV rok studiów (semestr zimowy)
 • c)       w specjalności dietetyka stosowana  – 5 680 zł za II i III rok studiów;
  w tym 2 840 zł za semestr zimowy i 2 840 zł za semestr letni oraz 2 840 zł za IV rok studiów (semestr zimowy)
 • dietetyka – studia drugiego stopnia – 5 400 zł za rok;
  w tym 2 700 zł za semestr zimowy i 2 700 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia – 3 300 zł za rok;
  w tym 1 650 zł za semestr zimowy i 1 650 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia – 4 500 zł za rok;
  w tym 2 250 zł za semestr zimowy i 2 250 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 77/2011