Wysokość opłat za studia dla studentów podejmujących naukę
 w roku akademickim 2010/2011

Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

kierunek:

 • lekarski – 22 000 zł za rok; w tym 11 000 zł za semestr zimowy i 11 000 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 26 000 zł za rok;
  w tym 13 000 zł za semestr zimowy i 13 000 zł za semestr letni        

Zarządzenie Rektora Nr 81/2010

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kierunek:

 • farmacja – jednolite studia magisterskie – 19 000 zł za rok;
  w tym 9 500 zł za semestr zimowy i 9 500 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia pierwszego stopnia – 16 000 zł za rok;
  w tym 8 000 zł za semestr zimowy i 8 000zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 12 000 zł za rok;
  w tym 6 000 zł za semestr zimowy i 6 000 zł za semestr letni

Zarządzenie Rektora Nr 79/2010