Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów podejmujących naukę
w roku akademickim 2021/2022

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach,

 • lekarski – 34 600 zł za rok; w tym 17 300 zł za semestr zimowy
  i 17 300 zł za semestr letni

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

kierunek:

 • lekarski – 34 600 zł za rok; w tym 17 300 zł za semestr zimowy
  i 17 300 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 40 000 zł za rok; w tym 20 000 zł za semestr zimowy i 20 000 zł za semestr letni

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

kierunek:

 • farmacja– jednolite studia magisterskie – 30 000 zł za rok; w tym
  15 000 zł za semestr zimowy i 15 000 zł za semestr letni
 • kosmetologia– studia pierwszego stopnia – 9 440 zł za rok; w tym
  4 720 zł za semestr zimowy i 4 720 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 9 690 zł za rok; w tym
  4 845 zł za semestr zimowy i 4 845 zł za semestr letni

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kierunek:

 • fizjoterapia– studia jednolite magisterskie – 6 450 zł za rok; w tym
  3 225 zł za semestr zimowy i 3 225 zł za semestr letni
 • położnictwo– studia drugiego stopnia – 6 450 zł za rok; w tym
  3 225 zł za semestr zimowy i 3 225 zł za semestr letni
 • pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia – 5 900 zł za rok; w tym 2 950 zł za semestr zimowy i 2 950 zł za semestr letni
 • elektroradiologia – studia drugiego stopnia – 10 287 zł rok; w tym
  za semestr zimowy 5 143,50zł i za semestr letni 5 143,50 zł

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

kierunek:

 • dietetyka– studia pierwszego stopnia – 7 700 zł za rok; w tym
  3 850 zł za semestr zimowy i 3 850 za semestr letni
 • dietetyka– studia drugiego stopnia – 6 400 zł za rok; w tym
  3 200 zł za semestr zimowy i 3 200 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne– studia pierwszego stopnia – 3 900 zł za rok,
  w tym: 1 950 zł za semestr zimowy i  1 950 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne– studia drugiego stopnia – 4 000 zł za rok;
  w tym 2 000 zł za semestr zimowy i 2 000 zł za semestr letni.