Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów podejmujących naukę
w roku akademickim 2020/2021

 


Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
kierunek:

 • lekarski – 33 500 zł za rok; w tym 16 750 zł za semestr zimowy i 16 750 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 40 000 zł za rok; w tym 20 000 zł za semestr zimowy i 20 000 zł za semestr letni

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
kierunek:

 • farmacja – jednolite studia magisterskie – 29 474 zł za rok; w tym 14 737 zł za semestr zimowy i 14 737 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia pierwszego stopnia – 9 440 zł za rok; w tym 4 720 zł za semestr zimowy i 4 720 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 9 690 zł za rok; w tym 4 845 zł za semestr zimowy i 4 845 zł za semestr letni

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
kierunek:

 • fizjoterapia – studia jednolite magisterskie – 6 200 zł za rok; w tym 3 100 zł za semestr zimowy i 3 100 zł za semestr letni
 • fizjoterapia – studia drugiego stopnia – 6 500 zł za rok; w tym 3 250 zł za semestr zimowy i 3 250 zł za semestr letni
 • położnictwo – studia drugiego stopnia – 6 200 zł za rok; w tym 3 100 zł za semestr zimowy i 3 100 zł za semestr letni
 • pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia – 5 700 zł za rok; w tym 2 850 zł za semestr zimowy i 2 850 zł za semestr letni
 • elektroradiologia – studia drugiego stopnia – 10 287 zł rok; w tym w tym za semestr zimowy 5 143,50 zł i za semestr letni 5 143,50 zł

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
kierunek:

 • dietetyka – studia pierwszego stopnia – 7 600 zł za rok; w tym 3 800 zł za semestr zimowy i 3 800 za semestr letni
 • dietetyka – studia drugiego stopnia – 6 300 zł za rok; w tym 3 150 zł za semestr zimowy i 3 150 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia - 5 700,- zł, za każdy rok studiów, w tym: za semestr zimowy 2 850,-zł, za semestr letni 2 850,-zł.
 • zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia – 5 000 zł za rok; w tym 2 500 zł za semestr zimowy i 2 500 zł za semestr letni