WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA: 

rok akademicki 2016/2017