ZASADY POBIERANIA OPŁAT:

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

WZORY UMÓW:

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA: 

rok akademicki 2015/2016

 

Wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.

Wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów, określa zarządzenie nr 73/2007 z dnia 10.08.2007 r.  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów:

 1.       za wydanie legitymacji studenckiej                               -   5,-zł
 2.       za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej           - 17,-zł
 3.       za wydanie indeksu                                                   -   4,-zł
 4.       za wydanie dyplomu ukończenia studiów
        wraz z dwoma odpisami                                             - 60,-zł
 5.       za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu
        w tłumaczeniu na język obcy                                       - 40,-zł
 6.       za wydanie dokumentu stwierdzającego
        ukończenie studiów podyplomowych                           - 30,-zł

Za wydanie duplikatu ww. dokumentów, pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.