ZASADY POBIERANIA OPŁAT:

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

WZORY UMÓW:

Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA: 

rok akademicki 2014/2015
rok akademicki 2013/2014
rok akademicki 2012/2013
rok akademicki 2011/2012
rok akademicki 2010/2011
rok akademicki 2009/2010