Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Informacja dotycząca opłat w związku z wykorzystaniem przez studenta limitu pkt ECTS oraz opłat za drugi kierunek studiów.

Wysokość opłat za studia

  • Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 12.07.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za zajęcia dydaktyczne realizowane w systemie studiów niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2013/2014.

  • Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 12.07.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za zajęcia dydaktyczne realizowane w systemie studiów niestacjonarnych (wieczorowych) na Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu podjętych w roku akademickim 2013/2014.

  • Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 23.07.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za zajęcia dydaktyczne realizowane w systemie studiów niestacjonarnych (wieczorowych) na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej podjętych w roku akademickim 2013/2014.

  • Zarządzenie Nr 105/2013 z dnia 25.07.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za zajęcia dydaktyczne realizowane w systemie studiów niestacjonarnych (zaocznych) na Wydziale Zdrowia Publicznego podjętych w roku akademickim 2013/2014.