l.p.

Kierunek studiów

Szczegółowe informacje o kierunku

1.

Pielęgniarstwo

studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=193

studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=206

2.

Położnictwo

studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=232

studia drugiego stopnia (2- letnie stacjonarne i niestacjonarne)

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=245

3.

Fizjoterapia

jednolite studia magisterskie ( 5- letnie stacjonarne i niestacjonarne) od roku akademickiego 2017/2018

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=271

4.

Elektroradiologia

studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=323

studia drugiego stopnia (2 – letnie stacjonarne i niestacjonarne) od roku akademickiego 2017/2018

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=590

5.

Coaching medyczny

studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne)

https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=336