Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

ZASADY NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW W WYDZIALE LEKARSKIM Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW


Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 2018 rok, poz. 1881) oraz Zarządzenie Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Nr 248/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie: zasad przeprowadzania procesu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Regulamin procesu nostryfikacyjnego przeprowadzanego w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Termin składania dokumentów: 25-26 lutego 2019 r. – Dziekanat Zabrze
pl. Traugutta 2, pokój 411 w godz. 9.00-14.00 (dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane)
Wykaz dokumentów wymaganych w procesie nostryfikacji dyplomu lekarza i lekarza dentysty przeprowadzanym w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

W sprawie uzyskania nostryfikacji dyplomu lekarza lub lekarza-dentysty uzyskanego za granicą, należy złożyć:
podanie do właściwego Dziekana  oraz następujące załączniki:
1) oryginał dyplomu uzyskanego za granicą z apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydala dyplom;
2) suplement do dyplomu (wymagane apostille) lub inny dokument umożliwiający ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
3) świadectwo, dyplom lub inny dokument na podstawie, którego kandydat został przyjęty na studia;
4) zaświadczenie, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa;
5) oświadczenie kandydata o miejscu i dacie urodzenia (wzór w załączeniu).
Dokumenty wymienione w pkt od 1) do 4) winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

Wykaz podręczników załącznik nr 2
Opłata nostryfikacyjna zostanie wskazana po ukazaniu się Zarządzenia Rektora SUM
Nr konta do wpłat za nostryfikacje
ING BANK ŚLĄSKI S.A
Nr 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234
W tytule wpłaty proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO, NOSTRYFIKACJA DYPLOMU LEKARZA/ LEKARZA-DENTYSTY

Kontakt tel. 32 37 05 295

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.