Szanowni Państwo,
w związku z wejściem nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, uprzejmie informujemy, że proces nostryfikacyjny został wstrzymany od dnia 03.10.2018 r. do chwili uchwalenia nowego Regulaminu procesu nostryfikacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.


[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]

 


Zasady nostryfikacji dyplomów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Regulamin procesu nostryfikacyjnego przeprowadzanego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach .

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procesu nostryfikacji:
1. Podanie do Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
2. Ankieta
3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
4. Oryginał dyplomu uzyskanego za granicą wraz z legalizacją oraz z suplementem;
5. Życiorys w języku polskim (własnoręcznie podpisany);
6. Zaświadczenie ze średnią ocen za studia oraz obowiązującą skalą ocen;
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia: paszport, karta pobytu itp. (oryginał do wglądu).

Dokumenty wymienione w pkt. 4 i 6 winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
Uwaga: dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.
Opłata nostryfikacyjna w 2018 roku wynosi 2 695,00 zł
Dane do wpłat za nostryfikację:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
ING Bank Śląski S.A. o/Katowice
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
W tytule wpłaty proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO, NOSTRYFIKACJA DYPLOMU WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Kontakt tel.: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 032 364 11 26