NeuStemGen

Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

STRATEGMED

Informacje o projekcie

Projekt ma na celu poszukiwanie specyficznych markerów genetycznych chorób neurodegeneracyjnych oraz kwalifikację ich do terapii adiuwantowej komórkowej lub genowej.

Czas trwania projektu:

1.09.2014 – 31.08.2017

Koordynator Projektu:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Realizatorzy Projektu:

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Genomed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie
  • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych z siedzibą w Warszawie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w szczecinie z siedzibą w Szczecinie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie
  • Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO” z siedzibą w Warszawie

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 

Strona internetowa projektu

http://neustemgen.nauka.szczecin.pl