PROM

Informacje

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.
Celem projektu jest umożliwienie doktorantom i kadrze akademickiej podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez m.in. uzyskanie bądź poszerzenie wiedzy na temat dostępnych nowoczesnych technik badawczych, osiągnieć nauki i sposobu analizy uzyskanych danych, co w konsekwencji pozwoli na wyznaczenie właściwego kierunku prowadzonych badań przez doktoranta lub umożliwi uzyskanie niezbędnych materiałów do pracy doktorskiej/naukowej, a tym samym na zrealizowanie tematu pracy doktorskiej/pracy naukowej albo opublikowania artykułu naukowego/ uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2019 r.

Termin składania dokumentów w celu przystąpienia do udziału w Projekcie upływa z dniem 7 czerwca 2019 roku .

Osoby do kontaktu:
dr n. hum. Kateryna Metelska tel. 32-208 -35-57 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Elżbieta Soczewica tel. 32-208-36-72 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 „PROJEKT PROM – MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ ” JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO W RAMACH PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PROJEKT POZAKONKURSOWY PT. MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ, NR. UMOWY POWR.03.03.00-00-PN13/18

 
[Przesłano przez: Kateryna Metelska]

 prom baner

Dokumenty

 

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • DOKUMENTY DO POBRANIA
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie – przystąpienie
  Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie – zgłoszenie
  Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie - wzór umowy

  Załącznik nr 1 do Umowy z Uczestnikiem Projektu - Formularz rozliczenia finansowego wyjazdu
  Załącznik nr 2 do Umowy z Uczestnikiem Projektu - Ankieta ewaluacyjna
  Załącznik nr 3 do Umowy z Uczestnikiem Projektu - wzór certyfikatu
  Załącznik nr 4 do Umowy - Wzór oświadczenia uczestnika 

 • AKTY PRAWNE
 • Regulamin Programu „PROM  – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”
  Regulations of the Prom Programme International Scholarship Exchange of PHD Candidates and Academic Staff
  Zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego Projektem
  Zarządzeniem w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego
  Zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu Oceniającego

  prom baner

  Ogłoszenia

    


  Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach III naboru wniosków
  The ranking list of the participants qualified to the project in the 3d term for submitting documents


  Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru wniosków
  The ranking list of the participants qualified to the project in the 2nd term for submitting documents 


  Ogłasza się III nabór dokumentów do udziału w Projekcie. Termin składania wniosków upływa z dniem 7 czerwca 2019 r.
  We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on June 7, 2019. 


  Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach przedłużenia I naboru wniosków
  The ranking list of the participants qualified to the project in the prolonged term for submitting documents 


  Ogłasza się II nabór dokumentów do udziału w Projekcie. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r.
  We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on April 30th, 2019. 


  Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu 
  The ranking list of the participants which are qualified to the project  


  Termin składania dokumentów w celu przystąpienia do udziału w Projekcie został przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 roku .
  The deadline for submitting documents in order to participate in the Project has been prolonged to January 31st, 2019.

   

   prom baner

  English information

    


  The ranking list of the participants qualified to the project in the 3d term for submitting documents


  The ranking list of the participants qualified to the project in the 2nd term for submitting documents


  We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on June 7,  2019. 


  The ranking list of the participants qualified to the project in the prolonged term for submitting documents


  We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on April 30th, 2019.


  Medical University of Silesia in Katowice obtained funding from Polish National Agency for Academic Exchange for realisation of the PROM Programme ”International Scholarship Exchange of PhD Candidates and Academic Staff”.
  The purpose of the Programme is to improve competencies of doctoral students, academic Staff from Poland and abroad, including those from outside the EU, to acquire and broaden their knowledge about available modern researching techniques, scientific achievements and analysis methods of complemented data by taking part in the scholarship exchange. The participation in the project will allow to choose the way of research work of the PhD candidate or to collect necessary materials for the dissertation/ scientific work, thereby, to accomplish doctorate/ academic work or to publish an article or to get a certificate confirming the acquired skills.
  The project will be realized till September 30th, 2019.

   

  The deadline for submitting documents in order to participate in the Project has been prolonged to January 31st, 2019.

  Contact persons:
  dr n. hum. Kateryna Metelska tel. 32-208 -35-57 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  mgr Elżbieta Soczewica – tel. 32-208-36-72,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  prom baner

  Documents In English

   

   

  1) Regulations of the PROM Programme
  2) RECRUITMENT AND PARTICIPATION REGULATIONS
  3) App no 1 to Recruitment and Participation Regulations
  4) App no 2 to Recruitment and Participation Regulations
  5) App no 3 to Recruitment and Participation Regulations

   

   

   

   

  prom baner