Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

PROM

Informacje

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.
Celem projektu jest umożliwienie doktorantom i kadrze akademickiej podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez m.in. uzyskanie bądź poszerzenie wiedzy na temat dostępnych nowoczesnych technik badawczych, osiągnieć nauki i sposobu analizy uzyskanych danych, co w konsekwencji pozwoli na wyznaczenie właściwego kierunku prowadzonych badań przez doktoranta lub umożliwi uzyskanie niezbędnych materiałów do pracy doktorskiej/naukowej, a tym samym na zrealizowanie tematu pracy doktorskiej/pracy naukowej albo opublikowania artykułu naukowego/ uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2019 r.

Termin składania dokumentów w celu przystąpienia do udziału w Projekcie upływa z dniem 7 czerwca 2019 roku .

Osoby do kontaktu:
dr n. hum. Kateryna Metelska tel. 32-208 -35-57 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Elżbieta Soczewica tel. 32-208-36-72 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 „PROJEKT PROM – MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ ” JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO W RAMACH PROGRAMU Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PROJEKT POZAKONKURSOWY PT. MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ, NR. UMOWY POWR.03.03.00-00-PN13/18

 
[Przesłano przez: Kateryna Metelska]

 prom baner

Ogłoszenia

  


Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach III naboru wniosków
The ranking list of the participants qualified to the project in the 3d term for submitting documents


Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru wniosków
The ranking list of the participants qualified to the project in the 2nd term for submitting documents 


Ogłasza się III nabór dokumentów do udziału w Projekcie. Termin składania wniosków upływa z dniem 7 czerwca 2019 r.
We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on June 7, 2019. 


Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach przedłużenia I naboru wniosków
The ranking list of the participants qualified to the project in the prolonged term for submitting documents 


Ogłasza się II nabór dokumentów do udziału w Projekcie. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r.
We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on April 30th, 2019. 


Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do projektu 
The ranking list of the participants which are qualified to the project  


Termin składania dokumentów w celu przystąpienia do udziału w Projekcie został przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 roku .
The deadline for submitting documents in order to participate in the Project has been prolonged to January 31st, 2019.

 

 prom baner

English information

  


The ranking list of the participants qualified to the project in the 3d term for submitting documents


The ranking list of the participants qualified to the project in the 2nd term for submitting documents


We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on June 7,  2019. 


The ranking list of the participants qualified to the project in the prolonged term for submitting documents


We inform that the deadline for submitting documents in order to participate in the Project expires on April 30th, 2019.


Medical University of Silesia in Katowice obtained funding from Polish National Agency for Academic Exchange for realisation of the PROM Programme ”International Scholarship Exchange of PhD Candidates and Academic Staff”.
The purpose of the Programme is to improve competencies of doctoral students, academic Staff from Poland and abroad, including those from outside the EU, to acquire and broaden their knowledge about available modern researching techniques, scientific achievements and analysis methods of complemented data by taking part in the scholarship exchange. The participation in the project will allow to choose the way of research work of the PhD candidate or to collect necessary materials for the dissertation/ scientific work, thereby, to accomplish doctorate/ academic work or to publish an article or to get a certificate confirming the acquired skills.
The project will be realized till September 30th, 2019.

 

The deadline for submitting documents in order to participate in the Project has been prolonged to January 31st, 2019.

Contact persons:
dr n. hum. Kateryna Metelska tel. 32-208 -35-57 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Elżbieta Soczewica – tel. 32-208-36-72,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prom baner

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.