Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Ilona Korzonek-Szlacheta - wniosek
Ilona Korzonek-Szlacheta - autoreferat
Ilona Korzonek-Szlacheta - skład komisji habilitacyjnej
Ilona Korzonek-Szlacheta - harmonogram postępowania
Ilona Korzonek-Szlacheta - uchwała RW


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]