Jednostka przeprowadzająca postępowanie: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 

Dariusz Waniczek - wniosek
Dariusz Waniczek - autoreferat
Dariusz Waniczek - skład komisji habilitacyjnej 
Dariusz Waniczek - harmonogram postępowania 
Dariusz Waniczek - uchwała RW


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]