Jednostka prowadząca:
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu