Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

B. Orzechowska-Wylęgała - wniosek
B. Orzechowska-Wylęgała - autoreferat
B. Orzechowska-Wylęgała - skład komisji habilitacyjnej
B. Orzechowska-Wylęgała - harmonogram postępowania
B. Orzechowska-Wylęgała - uchwała RW

[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]