Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

1. wniosek
2. autoreferat
3. skład komisji habilitacyjnej
4. harmonogram postępowania
5. uchwała RW

[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]