Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

M. Sadowski - wniosek
M. Sadowski - autoreferat
M. Sadowski - skład komisji habilitacyjnej
M. Sadowski - harmonogram postępowania
M. Sadowski - uchwała RW

[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]