Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

M. Janas-Koziki - uchwała RW

[Przesłano przez: Aleksandra Pilar]