Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

A. Balcerzyk - wniosek
A. Balcerzyk - skład komisji
A. Balcerzyk - autoreferat
A. Balcerzyk - harmonogram

A. Balcerzyk - uchwała RW

[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]