Jednostka prowadząca: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Agnieszka Srebrzyńska-Witek - recenzja I
Agnieszka Srebrzyńska-Witek - recenzja II
Agnieszka Srebrzyńska-Witek - streszczenie


[Przesłano przez A. Gil]