Jednostka prowadząca: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

G. Pilecki - recenzja I
G. Pilecki - recenzja II
G. Pilecki - streszczenie


[Przesłano przez A. Gil]