Jednostka prowadząca: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

A. Janecka-Placek - streszczenie


[Przesłano przez A. Gil]