Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

I. Haponiuk - wniosek
I. Haponiuk - autoreferat
I. Haponiuk - skład komisji habilitacyjnej
I. Haponiuk - harmonogram postępowania
I. Haponiuk - uchwała RW

[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]