Jednostka przeprowadzająca postępowanie: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

P. Wilczek - wniosek
P. Wilczek - autoreferat
P. Wilczek - skład komisji habilitacyjnej
P. Wilczek - harmonogram postępowania
P. Wilczek - uchwała RW

[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]