Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

S. Żegleń - wniosek
S. Żegleń - autoreferat
S. Żegleń - skład komisji habilitacyjnej
S. Żegleń - harmonogram postępowania
S. Żegleń - uchwała RW


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]