Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

W. Widuchowski - wniosek
W. Widuchowski - autoreferat
W. Widuchowski - skład komisji habilitacyjnej
W. Widuchowski - harmonogram postępowania
W. Widuchowski - uchwała RW


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]