Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski w Katowicach

K. Nowosielski - wniosek
K. Nowosielski - autoreferat
K. Nowosielski -  skład komisji habilitacyjnej
K. Nowosielski - harmonogram postępowania 
K. Nowosielski - uchwała komisji
K. Nowosielski - uchwał RW


[Przesłano przez: A.Pilar]