Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

W. Kuliczkowski - wniosek
W. Kuliczkowski - autoreferat
W. Kuliczkowski - skład komisji habilitacyjnej
W. Kuliczkowski - harmonogram postępowania
W. Kuliczkowski - uchwała RW


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]