Jednostka przeprowadzająca postępowanie: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 

G. Wystrychowski - wniosek
G. Wystrychowski - autoreferat
G. Wystrychowski - skład komisji habilitacyjnej
G. Wystrychowski - harmonogram postępowania
G. Wystrychowski - uchwała RW


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]