Jednostka prowadząca
Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Natalia Salwowska - recenzja I
Natalia Salwowska - recenzja II
Natalia Salwowska - streszczenie I