Jednostka prowadząca
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Danuta Broncel-Czekaj - recenzja I