Jednostka prowadząca
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tomasz Horzelski - recenzja I
Tomasz Horzelski - recenzja II
Tomasz Horzelski - streszczenie I