Jednostka prowadząca:
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ewa Nowak - recenzja I
Ewa Nowak - recenzja II
Ewa Nowak - streszczenie

[Przesłano przez: Anna Jermakowicz]