Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Krzysztof Krysta – wniosek
Krzysztof Krysta – autoreferat
Krzysztof Krysta – harmonogram
Krzysztof Krysta – skład komisji habilitacyjnej
Krzysztof Krysta – uchwała KH
Krzysztof Krysta – uchwała RDNM

[Przesłano przez: Aleksandra Pilar]